więcej
więcej
więcej
więcej

SCF - wyceny i finansowanie przedsiębiorstw, biznes plany, programy naprawcze

Nasze kompetencje

FINANSE STRATEGICZNE

 • Planowanie finansowe
 • Struktura kapitału
 • Polityka zadłużenia
 • Pozyskiwanie finansowania
 • Struktura finansowania
 • Projekty inwestycyjne
 • Restrukturyzacja finansowa

FINANSE OPERACYJNE

 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość finansowa
 • Budżetowanie
 • Zarządzanie płynnością
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Kontrola i optymalizacja pozycji kosztowych

CORPORATE FINANCE

 • Modelowanie finansowe
 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Due dilligence
 • Transakcje kapitałowe
 • Zarządzanie ryzykiem

Zakres współpracy

Korzyści:

Zapraszamy do współpracy

Wrocław
tel: +48 790 609 501
Legnica
tel: +48 789 306 564
Gorzów Wlkp.
tel: +48 571 347 878

e-mail: biuro@scffinanse.pl

Tel: +48 571 347 878


 

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest SCF Spółka z o.o. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

 

Doradztwo restrukturyzacyjne - SCF - Doradztwo finansowe dla firm