O NAS

a

Łukasz Gęsicki – Partner Zarządzający

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiów podyplomowych CIMA organizowanych przez The Chartered Institute of Management Accounting w Londynie oraz Międzynarodowych Statndardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w Praktyce organizowanych przez E&Y Business Academy i SGH w Warszawie.

Przez 6 lat związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie ukończył studia doktoranckie oraz studia Executive Master of Business Administration i Executive Doctor of Business Administration. Autor wielu opracowań i artykułów, współautor kilku pozycji książkowych, w tym dwóch dotyczących materialnego i proceduralnego prawa podatkowego w Polsce. Obszarem zainteresowań i badań są współczesne metody oceny opłacalności inwestycji oraz szacowanie wartości przedsiębiorstw. Podczas studiów w INE PAN opracował własny model wyceny przedsiębiorstw będący modyfikacją koncepcji Modiglianiego, Millera, Sharpe’a.

 

Ekspert Finansów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami średnich i dużych przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, usługowych jak i handlowych.

Przeprowadził i wdrożył wiele projektów, m.in.:

 • Reorganizacja i optymalizacja działów finansowych dzięki usprawnieniom systemowym i procesowym, w tym budowa i rozwój zespołów: finansów, tresury, IT,

 • Wdrażanie i realizacja:

  • procedur budżetowania, kontrolingu finansowego i operacyjnego oraz narzędzi raportowania,

  • KPI,

  • programów do obsługi finansowo – księgowej: (Comarch, SAP),

 • Optymalizacja procedur kontroli wewnętrznej,

 • Organizacja i zarządzanie SCC (księgowość, kontroling, IT),

 • Realizacja wielu inwestycji, w tym M&A, tworzenie modeli biznesowych, due dilligence,

 • Analiza finansowa i fundamentalna firmy,

Zrealizowane projekty w liczbach:

Dyrektor
Finansowy

> 20 lat

Wyceny
przedsiębiorstw

> 20

Biznes
plany

> 60

Pozyskane finansowanie

> 1000 mln zł

Programy
naprawcze

> 12