BIZNES PLAN

Brak planowania, to planowanie upadku” – Peter Drucker

a

Oferujemy sporządzenie profesjonalnego biznes planu, studium wykonalności lub analizy finansowej przedsiębiorstwa na potrzeby pozyskania finansowania, np. kredytu, dotacji, pozyskanie inwestora, jak również na potrzeby wewnętrzne firmy – np. w celu oceny opłacalności planowanych inwestycji. W ramach usługi oferujemy również pomoc przy wyborze banku kredytującego lub innej instytucji finansowej oraz wspieramy komunikację z tymi instytucjami w celu przyspieszenia i usprawnienia procesu aplikacyjnego.

Elementem każdego z naszych biznes planów jest analiza scenariuszowa. Prezentowane są trzy warianty: wariant pesymistyczny, wariant optymistyczny i wariant uznawany za realistyczny

Przygotowywane przez nas biznes plany obejmują w zależności od stopnia złożoności projektu od 70 do 120 stron. Czas realizacji od 2 tygodni do 1 miesiąca.

Cena sporządzenia biznes planu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego złożoności i celu przeznaczenia. Od 2500 zł netto.

Ramowy układ standardowego biznes planu składa się z następujących części:

 1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie ( forma prawna, atesty i certyfikaty, posiadane know-how, historia dotychczasowej działalności, itp. )

 2. Informacja o aktualnie prowadzonej działalności

 3. Informacja o aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa

 4. Zatrudnienie i organizacja (schemat organizacyjny, sytuacja kadrowa)

 5. Opis planowanego przedsięwzięcia

  1. Dane inwestora

  2. Wymagania prawne, licencje, koncesje, zgody

  3. Plan zatrudnienia oraz plan techniczny,

  4. Przedmiot inwestycji,

  5. Uzasadnienie inwestycji,

  6. Cele projektu inwestycyjnego,

  7. Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji

 6. Analiza marketingowa

  1. Strategia marketingowa,

  2. Asortyment produkcji / usług,

  3. Kanały dystrybucji – odbiorcy

  4. Podstawowi dostawcy – charakterystyka

  5. Analiza konkurencji

  6. Analiza SWOT / TOWS

 1. Ocena finansowa projektu

  1. Założenia metodyczne analizy

  2. Źródła i struktura finansowania przedsięwzięcia

  3. Plan przychodów i kosztów

  4. Plan przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych,

  5. Ustalenie stopy dyskontowej,

  6. Ocena efektywności przedsięwzięcia na podstawie NPV,

  7. Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR oraz zmodyfikowana MIRR

  8. Wskaźniki rentowności,

  9. Okres zwrotu

  10. Zestawienie mierników oceny

 2. Analiza ryzyka

  1. Analiza wrażliwości

 3. Analiza scenariuszowa

 4. Podsumowanie – rekomendacje

Dokument przekazujemy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Jeżeli dokument wymaga korekty zgodnie z zaleceniami Klienta lub wymaga jakiś zmian na życzenie banku czy inwestora, odpowiednie poprawki dokonywane są w ramach umowy.

 

Zapraszamy do współpracy:

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest SCF Spółka z o.o. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

 

Profesjonalny biznesplan – czym on właściwie jest?

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje pewnego szkieletu, dzięki któremu możliwe będzie wykonywanie stabilnego postępu we wszystkich dziedzinach działalności. Najpierw jednak konieczne jest stworzenie właśnie wspomnianego wyżej szkieletu. Właśnie to nazywamy biznesplanem, czyli szczegółowe rozpisanie charakteru działalności firmy, jej oczekiwań i celów – zarówno krótko, jak i długoterminowych, a także zaplanowanie oferowanych usług czy produktów.

Z pomocą odpowiednio napisanego i przygotowanego biznesplanu, wszelkie kroki wykonywane na samym początku rozkręcania biznesu będą mogły być realizowane w odpowiedni sposób. Jest on również źródłem informacji, dzięki której na każdym etapie rozwoju będziemy mogli podejmować odpowiednie decyzje. To właśnie z tych powodów profesjonalny biznes plan jest tak istotną kwestią, która nie może zostać pominięta przez żadnego właściciela firmy.

Dlaczego profesjonalny biznesplan jest aż tak ważny?

Jak już zostało to wspomniane wyżej, biznesplan pozwala nam na zrozumienie tego, co dla naszej firmy najistotniejsze. Z jego pomocą będziemy mogli z łatwością określić priorytety, ustalić dalsze kierunki rozwoju, zrozumieć co dla naszego przedsiębiorstwa będzie najbardziej opłacalne, a także jakie kroki powinniśmy wykonać, by móc uzyskać konkretne efekty.

Nie można również zapomnieć o fakcie, że biznesplan jest dokumentem wymaganym prawnie na przykład w urzędach gminy, urzędach pracy oraz w bankach. Bez niego ubieganie się o jakiekolwiek finansowanie czy kredyt będzie zadaniem karkołomnym, o ile nie niemożliwym. 

Z czego musi się składać dobry biznesplan?

Skoro wiemy już, dlaczego biznesplan jest aż tak istotny, warto skupić się na tym, z czego ten dokument musi się składać. W profesjonalnym biznesplanie nie może zabraknąć określenia celów firmy, opisu produktów czy usług, które będą oferowane, rynków zbytu, możliwości finansowych, a także charakterystykę osób znajdujących się na stanowiskach kierowniczych. Wszystko trzeba również okrasić streszczeniem, które będzie niezwykle ważne dla wszelkich instytucji bankowych i państwowych.

Studium wykonalności – co to jest?

Dobry biznesplan to nie wszystko – ważna jest również analiza tego, czy jest on w stanie zostać zrealizowany. To właśnie w tym jest w stanie pomóc nam studium wykonalności projektu. Na czym polega tak właściwie to działanie? Studium wykonalności inwestycji to szczegółowa analiza, która pozwala na zbadanie wszelkich aspektów danego projektu, a także sprawdzenie tego, czy jest on w stanie zostać racjonalnie wdrożony. Biznesplan jest w stanie być całkowicie rzetelnym dopiero po zbadaniu jego studium wykonalności.

W poszukiwaniu specjalistów od profesjonalnych biznesplanów i studium wykonalności projektu – postaw na nas!

Gdzie szukać odpowiedniego wsparcia prawnego i finansowego z takimi działaniami jak tworzenie biznesplanu czy studium wykonalności inwestycji? Warto sprawdzić naszą ofertę – posiadamy spore doświadczenie w takich działaniach, dzięki temu będziesz w stu procentach pewny, że będziesz zadowolony z ostatecznych rezultatów!