Dotacje

a

Dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz środków krajowych to istotna pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz doskonały sposób, aby uzyskać potrzebne środki finansowe, które umożliwią dalszy rozwój przedsiębiorstwa i rozpoczęcie działalności na większą skalę. Środki unijne na rozwój firmy dostępne są zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych.

 

Na co można uzyskać bezzwrotne dotacje unijne na rozwój firmy?

 • Budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych;
 • Zakup nieruchomości i budynków;
 • Zakup materiałów i prac budowlanych;
 • Zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how;
 • Najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, gruntów i budynków;
 • Działania promocyjne;
 • Leasing;
 • Koszty ogólne.

W perspektywie finansowej 2021 – 2027 przedsiębiorcy, organizacje oraz jednostki budżetowe zainteresowane pozyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej mają możliwość aplikowania o środki pochodzące z:

 • Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS);
 • Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG);
 • Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS);
 • Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC);
 • Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW);
 • Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich;
 • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST);
 • Programu Pomoc Żywnościowa;
 • Programu Ryby;
 • Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT);
 • Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

 

Skutecznie pozyskujemy fundusze unijne, sporządzamy wnioski o dotacje dla przedsiębiorstw, rozliczamy dofinansowanie.

Znajdziemy dla Twojej firmy najlepsze źródło wsparcia z ogólnokrajowych i regionalnych oraz europejskich programów unijnych- wybierzemy najkorzystniejszy program i zajmiemy się całą dokumentacją. Pozyskane środki unijne pomogą Ci w realizacji planów rozwojowych i inwestycji.

 

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Zadaj nam pytanie

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest SCF Spółka z o.o. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.