Jaki jest cel biznes planu i dlaczego dobre biznes plany są tak ważne? 20 powodów

 1. Aby udowodnić wszystkim zainteresowanym stronom, że poważnie podchodzisz do swojego biznesu, zgodnie z przyjętą strategią.

 2. Aby ustalić długoterminowe kamienie milowe biznesu, które są najważniejsze do odniesienia sukcesu.

 3. Aby zrozumieć charakterystykę branży i rynku.

 4. Aby wytyczyć i monitorować przyjęty kurs biznesu.

 5. Aby lepiej zrozumieć swoich bezpośrednich i pośrednich konkurentów oraz jakie przewagi konkurencyjne mogą zagwarantować sukces.

 6. Aby lepiej zrozumieć wszystkie preferencje i zachowania swoich klientów.

 7. Aby udokumentować swój plan marketingowy niezbędny do rozwoju firmy.

 8. Aby pozycjonować markę wobec klientów, inwestorów i partnerów.

 9. Aby dokonać oceny wykonalności Twojego przedsięwzięcia. Studium wykonalności wraz z uwarunkowaniami.

 10. Aby udokumentować przyjęty model finansowy, model przychodów.

 11. Aby określić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i zdefiniować źródła jego pochodzenia.

 12. Aby przyciągnąć ewentualnych inwestorów, bądź pozyskać inne obce źródła finansowania biznesu.

 13. Aby przyciągnąć partnerów i kontrahentów.

 14. Aby zmniejszyć koszty alternatywne i zminimalizować wszelkie ryzyka.

 15. Aby zainspirować pracowników i kadrę zarządzającą i przyciągnąć najwyższej jakości talenty.

 16. Aby zrozumieć i prognozować potrzeby kadrowe Twojej firmy

 17. Aby ocenić sukces swojego biznesu – poziom osiągniętych celów strategicznych, finansowych i operacyjnych.

 18. Aby być przygotowanym na zmianę warunków funkcjonowania firmy.

 19. Aby móc odkrywać nowe możliwości.

 20. Aby zweryfikować przyjęte założenia.