FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wymaga zaangażowania odpowiedniej ilości kapitału.

W zależności od tego, na którym etapie rozwoju znajduje się firma, jaką ma kondycję finansową, jakie zamierza zrealizować cele, struktura kapitału może być różna. Wcześniej czy później zaangażowanie kapitału obcego staje się koniecznością.

Przed wyborem określonej formy finansowania dłużnego należy dokładnie przeanalizować sytuację finansową firmy, zdiagnozować mocne i słabe strony, zdefiniować cel finansowania dłużnego:

 • zabezpieczenie płynności finansowej,
 • przeprowadzenie nowych inwestycji,
 • zwiększenie skali działalności operacyjnej,
 • utworzenie nowego biznesu,
 • inne.

Oferujemy rzetelne doradztwo w zakresie pozyskania finansowania dłużnego, w każdym przypadku poprzedzone dogłębna analizą potrzeb pożyczkowych Klienta oraz dostępnych na rynku rozwiązań.

Oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych – zarówno spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Pomagamy sfinansować wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia;

 • poprawa płynności,
 • zwiększenie kapitału obrotowego,
 • przeprowadzenie lub dokończenie rozpoczętej inwestycji,
 • refinansowanie długu,
 • nabycie aktywów, przedsiębiorstwa lub spółki.

Podstawowe i oferowane instrumenty finansowania dłużnego, to:

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp.

Podstawowe rodzaje kredytów obrotowych:

 • kredyt w rachunku bieżącym (overdraft),
 • kredyt w rachunku kredytowym.

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny, to kredyt bankowy, który może zostać wykorzystany na sfinansowanie przede wszystkim takich inwestycji, których celem jest powiększenie, modernizacja lub odtworzenie majątku trwałego.

Leasing

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym) polegającą na tym, że firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną co miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony.

Podstawowe rodzaje leasingu, to:

 • leasing finansowy (kapitałowy),
 • leasing operacyjny (bieżący),
 • leasing zwrotny

Factoring

Faktoring, jest to usługa świadczona przez faktora, która polega na wykupie faktur od klienta, który jest dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich kontrahentów.

Ze względu na rodzaj zobowiązania factoring można sklasyfikować jako:

 • factoring wierzytelnościowy (zakupowy i sprzedażowy),
 • factoring dłużny (odwrócony)

Ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta factoring można sklasyfikować jako:

 • factoring pełny (właściwy, bez regresu),
 • factoring niepełny (niewłaściwy, z regresem)

Ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoring można sklasyfikować jako:

 • factoring jawny (otwarty),
 • factoring tajny (cichy)

Ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność factoring można sklasyfikować jako:

 • factoring dyskontowy,
 • factoring zaliczkowy,

Pożyczki pozabankowe

Pożyczki te są udzielane przez instytucje finansowe, które nie są bankami, a ich szczególną cechą jest możliwość pozyskania środków finansowych w przypadku kiedy zaciągnięcie kredytu w banku jest niemożliwe (np. w związku z występującymi zaległościami w US i ZUS)

 

Sprawdź tę szczególną ofertę

Zapraszamy do współpracy:

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest SCF Spółka z o.o. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Pozyskanie kapitału z SCF - zapraszamy!

Sposoby finansowania przedsiębiorstw to bardzo ważne czynniki, które gwarantują właścicielowi firmy możliwość rozwoju oraz przygotowywania nowych strategii finansowych. Nasze przedsiębiorstwo SCF od wielu lat zajmuje się pomocą w tym zakresie.

Pozyskiwanie finansowania dla dużych firm z SCF

SCF to firma, która jak nikt inny wie, w jaki sposób pomóc przedsiębiorcom w potrzebie. Z nami Twoje przedsiębiorstwo otrzyma odpowiednie środki na pokrycie najważniejszych wydatków, które podczas prowadzenia działalności gospodarczej są z pewnością liczne.

Pozyskiwanie finansowania dla dużych firm to zdecydowanie zadanie dla specjalistów takich jak my. Bywa ono skomplikowane szczególnie ze względu na znajomość podstaw prowadzenia działalności.

Nasza firma zapewnia pozyskanie odpowiedniej ilości kapitału tak, aby można było rozwinąć skrzydła na rynku. Stawiamy przede wszystkim na jakość oraz pewność. Każdy klient może mieć gwarancję, że skutecznie zabezpieczamy płynność finansową oraz pomagamy w przeprowadzaniu nowych inwestycji.

Pozyskiwanie finansowania dla firm – jak to robimy?

Pozyskiwanie finansowania dla firm zdecydowanie nie jest prostą czynnością. Należy pamiętać o wielu najważniejszych czynnikach, które regulują procesy zachodzące w firmie.

Nasza firma stawia jedynie na rekomendowanie przez specjalistów sposoby, aby pozyskiwanie finansowania dla firmy było skuteczne oraz długofalowe.

Oferujemy zarówno leasing, kredyt obrotowy, factoring oraz kredyty inwestycyjne. Każdy rodzaj pozyskania finansowania przez naszą firmę jest bezpieczny oraz sprawdzony pod względem możliwości wystąpienia pewnego ryzyka.

Pozyskiwanie finansowania dla małych firm – czym się różni?

Pozyskiwanie finansowania dla małych firm wymaga skuteczniejszego szukania rozwiązań ze względu na ograniczony budżet przedsiębiorcy.

Z firmą SCF niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa możesz mieć pewność, że Twoja firma bez względu na okoliczności zawsze wyjdzie na prostą.

Nasze sposoby na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania od wielu lat przynoszą korzystne efekty. Świadczą o tym przede wszystkim pozytywne opinie naszych Klientów.

Pozyskiwanie finansowania dla firmy – dlaczego warto nam zaufać?

Pozyskiwanie finansowania z nami to przyjemność, która ogranicza stres towarzyszący każdemu przedsiębiorcy w opałach. Zawsze wyciągamy pomocą dłoń do osób, które chciałyby na nowo zacząć zarabiać oraz rozwijać swoje plany i marzenia.

Pozyskiwanie finansowania dla firm nie jest łatwe. Można jednak je osiągnąć z profesjonalistami, którzy nie tylko bazują na sprawdzonych sposobach, ale również są w stanie wymyślić te zupełnie nowe na potrzeby konkretnej branży.

Właśnie dlatego warto postawić na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, aby przede wszystkim poprawić płynność firmy, zwiększyć jej kapitał obrotowy oraz refinansować długi.

Z nami nabędziesz aktywy, inne firmy lub spółki, które zapewnią Ci ciągłość finansową na lata.