Pożyczki pozabankowe

Pożyczki pozabankowe stanowią alternatywę wobec ofert bankowych, dostęp do których dla wielu przedsiębiorców jest ograniczony. Przyznanie pożyczki i jej wysokość nie zależy od zdolności i historii kredytowej, nie jest uwarunkowane poziomem dochodów osiąganych przez firmę.

Decyzja o udzieleniu finansowania i warunki finansowe ustalane są po przeprowadzonej analizie zabezpieczenia. Warunki finansowania (oprocentowanie i prowizja) są ustalane indywidualnie dla każdej z pożyczek w oparciu przede wszystkim o wartość zabezpieczeń, okres i kwotę pożyczki oraz przeznaczenie finansowania. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne.

Pożyczka może być przeznaczona na:

  1. Inwestycje – dokończenie inwestycji, zakup nieruchomości, spłata kontrahentów, dokończenie projektów deweloperskich,

  2. Spłatę zaległości - spłata US, ZUS, wypowiedziany kredyt bankowy, kontrahenci,

  3. Dowolny cel – inny dowolny cel biznesowy,

  4. Poprawę płynności – spłatę niewygodnego zadłużenia, dokapitalizowane przedsiębiorstwa

Podstawowe parametry pożyczki

Pożyczkobiorca

Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), spółki osobowe, spółki kapitałowe

Waluta

PLN

Okres finansowania

Do 24 miesięcy

Płatność odsetek

Miesięcznie z dołu

Cel finansowania

Dowolny, gospodarczy

Kwota

Od 100 tyś zł do 5 mln zł

LTV

Od 35% do 65%

zabezpieczenie

Hipoteka / przewłaszczenie

Rodzaje nieruchomości

Inwestycje deweloperskie,

Grunty budowlane, inwestycyjne, przemysłowe

Nieruchomości komercyjne, mieszkalne

Wcześniejsza spłata

W każdym czasie, w części lub całości bez dodatkowych opłat

Korzyści

  • Możliwość spłaty US, ZUS

  • Brak weryfikacji w bazach danych (BIK, BIG, KRD, itp.)

  • Brak badania zdolności kredytowej

  • Elastyczne podejście

  • Możliwość negocjacji cen

 

Zapraszamy do współpracy:

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest SCF Spółka z o.o. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.