ZEWNĘTRZNY DYREKTOR FINANSOWY / KONTROLER FINANSOWY

Jeżeli w swojej firmie zauważyłeś:

 • chwilowe lub powracające problemy z płynnością finansową,

 • brak satysfakcjonujących zysków, ew. straty,

 • wysokie koszty stałe lub zmienne,

 • niską lub nieznaną marżę

Jeżeli doskwierają Ci:

 • Nieznajomość struktury kosztów,

 • Problemy w wycenianiu produktów, usług, projektów

 • Brak wystarczających środków do rozwoju firmy,

 • Inflacja, nieoczekiwany wzrost kosztów funkcjonowania firmy

 • I inne bolączki związane z działalnością gospodarczą

 

TO NASZ OFERTA JEST SKIEROWANA DO CIEBIE !!!

a

Jakie są kluczowe korzyści ?

 • Oszczędność kosztów - Zewnętrzny Dyrektor Finansowy / Kontroler Finansowy to rozwiązanie tańsze niż etatowy dyrektor finansowy,

 • Elastyczność - Możliwe są wszelkie modele współpracy i rozliczeń z Klientem,

 • Szeroka wiedza i bogate doświadczenie – Wysokie kompetencje,

 • Wartości – naszą misją jest budowanie wartości, a nie tylko zwykłe zarządzanie finansami,

 • Finansowanie – dzięki szerokim kontaktom pozyskujemy finansowanie z różnych źródeł, zawsze adekwatne do potrzeb Klienta

 • Pomoc prawna – współpracujemy z kancelariami prawniczymi o zasięgu ogólnopolskim, specjalizującymi się głównie w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 

OTRZYMUJESZ:

 • Kontrolę wydatków i przepływów pieniężnych,

 • Wsparcie w wytyczeniu kierunków rozwoju firmy,

 • Wsparcie w krótkoterminowym i długoterminowym planowaniu biznesu i finansów

 • Doradztwo w transakcjach kapitałowych

 • Opracowanie i wdrożenie strategii finansowej firmy

 • Ocenę rentowności i ocenę ryzyka inwestycji

 • Wiarygodny i profesjonalny budżet i jego monitoring

 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania zewnętrznego

 • Wsparcie w zarządzaniu płynnością

 • Modele finansowe i biznes plany wspomagające podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, w tym inwestycyjnych

 • Optymalizację kosztów i struktury majątku

 • Uporządkowanie finansów firmy, poprzez:

 • Kontrola i zarządzanie płynnością finansową (ostrzega Cię o ryzyku utraty!)

 • Identyfikowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników

 • Cykliczna analiza i interpretacja wyników finansowych.

 • Przekazywanie bieżących rekomendacji finansowych.

 • Pomoc w tworzeniu budżetu rocznego.

a

 

Sprawdź, czy nasza oferta jest dla Ciebie

 

DYREKTOR FINANSOWY – zajmuje się przyszłością firmy w oparciu o dane finansowe:

 • Budżety, biznes plany i predykcje finansowe

 • Analizy finansowe i kosztowe

 • Zabezpieczenie ryzyk finansowych

 • Symulacje zabezpieczenia finansowego na rozwój biznesu

 • Dbałość o rentowność, płynność, efektywność

 • Analiza trendów oraz przewidywanie i wytyczanie kierunków

GŁÓWNY KSIĘGOWY – zajmuje się przeszłością firmy w oparciu o dokumenty finansowe:

 • Prowadzenie dokumentacji księgowej

 • Przygotowanie sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości GUS, VAT, PIT, CIT itp.

 • Rozrachunki z kontrahentami

 • Nadzór nad pracą działu księgowego

 

Sprawdź, czy ta usługa jest dla Twojej firmy ?

Zadaj niewygodne pytania

 

FORMY WSPÓŁPRACY

5 Kroków przed podjęciem współpracy:

 1. Bezpłatna konsultacja – rozpoznanie problemów do rozwiązania

 2. Sprawdzenie adekwatności naszych usług

 3. Prezentacja zakresu usług oraz uzgodnienie szczegółów współpracy ( godziny, ryczałt, wynagrodzenie, itp.)

 4. Uzgodnienie harmonogramu prac

 5. Podpisanie stosownych dokumentów, w tym umowy o zachowaniu poufności i podjęcie działań

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy na godziny / Kontroler Finansowy, Dyrektor Finansowy do wynajęcia czy też CFO na godziny na pewno się opłaca.

 

Zapraszamy do współpracy:

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest SCF Spółka z o.o. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Kontroler finansowy – kim jest ten specjalista?

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje odpowiedniej kontroli w kontekście finansów. Jeżeli nie zajmiemy się tym w odpowiedni sposób, może niestety okazać się, że będziemy mogli wpaść w poważne tarapaty i narobić sobie sporych problemów, a to oczywiście coś, z czym raczej nie będziemy chcieli się mierzyć. To właśnie dlatego dla pewności możemy skorzystać z ciekawej propozycji, jaką jest dyrektor finansowy do wynajęcia

Są to eksperci, którzy pomogą nam w każdej sytuacji, kiedy to podczas rozwoju twojego przedsiębiorstwa nie będziesz już w stanie kontrolować wszystkich aspektów finansowych samodzielnie. Pomoc w kontekście usług Interim CFO będzie bez dwóch zdań nieoceniona. 

Kiedy usługi zewnętrznego dyrektora finansowego mogą okazać się przydatne?

Jesteśmy w stanie powiedzieć o wielu okolicznościach, w których to zewnętrzny dyrektor finansowy będzie w stanie wymiernie nam pomóc. Możemy na przykład wspomnieć tutaj o niewyjaśnionych stratach, wysokich kosztach, problemach z płynnością finansową czy nieczytelnej strukturze kosztów.

Ekspert CFO na godziny będzie w stanie również pomóc nam, gdy potrzebujemy doradztwa w kwestii transakcji kapitałowych lub, gdy nie będziemy mieli pomysłu na to, jak pozyskać środki do dalszego rozwoju naszego przedsiębiorstwa, a także dadzą nam ogromne wsparcie w kontekście walki ze skutkami inflacji. 

Jakie obowiązki jest w stanie przejąć kontroler finansowy?

Wiemy już jak dużym wsparciem może być dla nas dyrektor finansowy na godziny. Teraz jednak warto pochylić się nad tym, czym dokładnie może zająć się w naszej firmie tego typu specjalista. Przede wszystkim taki specjalista posiada wszelkie niezbędne kompetencje, by tworzyć plany budżetowe czy prognozy finansowe, przeprowadzać analizy finansowe oraz badania trendów rynkowych, przeprowadzać symulacje zabezpieczenia finansowego czy dbać na wiele różnych sposobów o rentowność i płynność przedsiębiorstwa. 

Jak wygląda rozpoczęcie współpracy z zewnętrznym dyrektorem finansowym?

By rozpocząć długofalową współpracę z kontrolerem finansowym, musimy przejść przez kilka kluczowych etapów. Dzięki temu specjalista będzie mógł poznać naszą sytuację na tyle dogłębnie, by już na starcie przedstawić adekwatne rozwiązania.
Pierwszym etapem jest konsultacja, podczas której będzie mogła zostać postawiona rzetelna diagnoza. Następnie przechodzi się do analizy sytuacji finansowej firmy w każdym aspekcie. Kolejny krok to przedstawienie rozwiązań i dogranie szczegółów, takich jak godziny pracy oraz wynagrodzenie. Po ustaleniu formalności, dyrektor finansowy może nareszcie przejść do działania.

Usługi dyrektora finansowego – dlaczego warto postawić na nas?

Widać jak na dłoni, że zewnętrzny dyrektor finansowy jest w stanie pomóc nam w naprawdę wielu sytuacjach. Dlaczego jednak warto postawić na naszą firmę? Posiadamy naprawdę szeroki wachlarz usług oraz wieloletnie doświadczenie w takich działaniach. Dzięki temu będziesz miał absolutną pewność, że finanse twojego przedsiębiorstwa znajdą się w dobrych rękach!