Dla kogo

Usługi zewnętrznego dyrektora finansowego do wynajęcia, to rozwiązanie idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz starupów. Zapewnia on m.in. usprawnienie procedur, optymalizację kosztów, precyzyjne budżetowanie czy też prognozy finansowe.

Przedsiębiorstwa dynamicznie rozwijające się, jak i te które borykają się z problemami finansowymi nie mogą pozwolić sobie na funkcjonowanie bez wsparcia dyrektora finansowego. Wszyscy stoimy przed wyzwaniami i ograniczeniami, w których konieczna stała się szybka reakcja i zmiana dotychczasowych modeli biznesowych, sposobu pracy, planów rozwoju i ciągła walka o utrzymanie płynności finansowej. Prawie wszystkie firmy, które nie korzystają z usług Dyrektora Finansowego cierpią na brak kompetencji w zakresie operacyjnego i strategicznego zarządzania finansami. Rozwój technologii oraz coraz większa popularność outsourcingu umożliwiają przedsiębiorstwom zlecanie wielu funkcji, które dotychczas były realizowane wewnątrz firmy, np. usługi zewnętrznego biura rachunkowego, agencji marketingowej, kancelarii prawnej, czy też zewnętrznego dyrektora finansowego.

Często bywa tak, że właściciele firm, którzy nie mają „zaplecza” finansowego czują, że gdzieś uciekają im pieniądze, ale nie są w stanie powiedzieć gdzie, czują że pomimo ogromu włożonej pracy, efekty finansowe nie są adekwatne do stopnia ich zaangażowania. Nie znają przyczyn występowania niepożądanych zjawisk, a tym bardziej mechanizmów mogących te zjawiska wyeliminować.

U wielu przedsiębiorców panuje przekonanie, że kompetencje Głównego Księgowego są jednolite z obowiązkami Dyrektora Finansowego i decydują się na obciążenie zadaniami z założenia należącymi do dyrektora finansowego pracowników działu rachunkowego. Niestety tak nie jest. Niedopuszczalne jest, szukając pozornych oszczędności założenie, że kompetencje księgowego i dyrektora finansowego są tożsame.

 

Zapraszamy do współpracy:

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest SCF Spółka z o.o. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.