WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

a

Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki).

Stanowi ona podstawę decyzji długookresowych, zarówno inwestycyjnych, jak i finansowych, ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Znajomość wartości firmy i przeprowadzenie wyceny rekomendowane jest szczególnie w następujących przypadkach:

 • zmiana stosunków własnościowych – nabycie lub sprzedaży przedsiębiorstwa,

 • fuzja spółek,

 • podział przedsiębiorstwa,

 • zmiana stosunków użytkowania (przekazanie majątku w dzierżawę, leasing, itp.),

 • zmiana form organizacyjnych (fuzje, przejęcia, podział firmy, likwidacja lub upadłość,

 • postępowania arbitrażowe,

 • emisja nowych akcji lub udziałów w spółce,

 • ustalenie podstaw wymiaru podatku od wartości majątku,

 • ubezpieczenie podmiotu gospodarczego,

 • przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych.

 

DETERMINANTY SZACUNKÓW

Podstawowymi czynnikami, od których zależy wartość firmy są:

 • stan prawny przedsiębiorstwa,

 • strategia rozwojowa firmy,

 • wielkość udziałów w innych firmach,

 • jakości organizacji i zarządzania,

 • atrakcyjność rynku,

 • branża w której działa przedsiębiorstwo,

 • posiadane know – how,

 • stosowana technologia i technika produkcji,

 • potencjał ludzki,

 • stan i wielkość majątku,

 • gospodarka majątkiem,

 • kondycja ekonomiczno – finansowa,

 • zdolność do generowania dodatniego cash flow.

METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Wyróżnia się wiele metod wyceny przedsiębiorstw, które sklasyfikowane są w czterech podstawowych grupach:

 • Metody majątkowe:

  • Wartości księgowej

  • Skorygowanej wartości księgowej

  • Wartości odtworzeniowej

  • Wartości likwidacyjnej

 • Metody dochodowe konwencjonalne:

  • Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF - Discounted Cash Flow)

  • Zdyskontowanych zysków

  • Zdyskontowanych dywidend

 • Metody dochodowe niekonwencjonalne:

  • Wyceny na podstawie zysku rezydualnego

  • Skorygowanej wartości bieżącej (APV, Adjusted Present Value)

  • Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) z uwzględnieniem opcji rzeczywistych

 • Metody porównawcze (mnożnikowe)

 • Metoda z zastosowaniem mnożników rynkowych transakcji porównywalnych

 

W praktyce jednak stosuje się najczęściej trzy metody, które pozwalają na uzyskanie obiektywnych szacunków wartości przedsiębiorstwa, co jest kluczowe w podejmowaniu decyzji.

 

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

Z uwagi na fakt, że każde przedsiębiorstwo posiada zróżnicowane zasoby oraz uwzględniając cel wyceny, do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i kompleksowo. Bardzo istotne jest poznanie specyfiki przedsiębiorstwa.

Cały proces składa się z kilku podstawowych etapów:

 1. Bezpłatna konsultacja,

 2. Spotkanie u klienta – omówienie potrzeb, celu wyceny oraz określenie ramowego harmonogramu prac

 3. Przesłanie niezbędnych danych do przeprowadzenia wyceny

 4. Przygotowanie projekcji finansowych niezbędnych do przeprowadzenia wyceny

 5. Akceptacja przez Klienta projekcji finansowych, ewentualne korekty wynikające z sugestii Klienta

 6. Wycena

a

Przykładowy zakres wyceny wartości spółki – kliknij tutaj.

 

Zapraszamy do współpracy:

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest SCF Spółka z o.o. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

 

Wyceny przedsiębiorstw z SCF - sprawdź naszą ofertę

Ustalenie wartości przedsiębiorstwa to klucz do osiągnięcia sukcesu. W ten sposób można na bieżąco kontrolować swoje działania marketingowe i nie tylko. Nasza firma od wielu lat oferuje takie rozwiązania, które wyróżniają się skutecznością.

Wycena wartości przedsiębiorstwa – kontroluj swoje działania

Wycena wartości przedsiębiorstwa z naszą firmą to przede wszystkim możliwość kontroli skuteczności działań, które podejmuje się w firmie. To właśnie jej ogólna wartość sprawia, że można dowiedzieć się, jak prosperuje na rynku.

Zarówno okresowa wycena spółki z oo jak i wycena udziałów w firmie sprawiają, że można sprawdzić skuteczność prowadzenia swoich strategii. Z naszą firmą wycena przeprowadzana jest w sposób szybki oraz gwarantujący jej rzeczywisty stan.

Wycena firmy – zmień formy organizacyjne

Oferowane przez nas usługi wycen firm mogą także pomóc przedsiębiorcom przede wszystkim podczas zmiany formy organizacyjnej firmy. Wycena firmy może pomóc na przykład w ustaleniu jej podziału lub ogłoszeniu upadłości. Wszystkie te procesy wymagają sprawnego oraz dokładnego wycenienia, które oferuje nasza firma.

Niekiedy wycena przedsiębiorstw może również zupełnie zmienić firmę pod względem organizacji zatrudnienia lub sposobu działania na rynku. Warto wziąć ją pod uwagę, aby przekonać się, jak wiele ma korzyści.

Wycena wartości przedsiębiorstwa – zadbaj o ubezpieczenie 

Chcąc zakupić ubezpieczenie podmiotu gospodarczego również należy przeprowadzić usługę jaką jest wycena wartości firmy lub dokonać tradycyjnej wyceny przedsiębiorstw.

Z naszą pomocą każdy przedsiębiorca będzie mógł zainwestować w ubezpieczenie, które uzależnione jest od wartości całej firmy. W ten sposób przedsiębiorca zyskuje szczegółowe dane dotyczące wartości zakupionych przez niego maszyn, urządzeń oraz elementów inwestycyjnych.
Nasi profesjonaliści są w stanie dokładnie zadbać o każdy detal raportu, który z pewnością okaże się praktycznym krokiem do zakupu ubezpieczenia.

Wycena spółki akcyjnej i jej udziałów – w jaki sposób działamy?

Nasza wycena spółki akcyjnej bazuje na wykorzystaniu jedynie sprawdzonych metod. Metody wyceny przedsiębiorstwa to główny czynnik wykonania zadania nie tylko sprawnie, ale również jak najdokładniej.

Oferowana przez nas wycena przedsiębiorstwa składa się głównie z metod majątkowych, dochodowych konwencjonalnych, niekonwencjonalnych, porównawczych oraz z zastosowaniem mnożników rynkowych transakcji porównywalnych.

Wycena udziałów w spółce zoo dodatkowo sprawia, że zwracamy szczególną uwagę na konkretną branżę firmy, stosowaną przez nią technologię oraz technikę produkcji, kondycję ekonomiczno-finansową działalności gospodarczej i jej stan i wielkość majątku.

W ramach tych działań zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jak przebiega współpraca z naszą firmą?

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa z pewnością nie należy do najłatwiejszych procesów w firmie – doskonale to rozumiemy. Wiemy też, jak ważne jest ludzkie podejście do problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Właśnie dlatego nasza wycena wartości firmy, czy wycena akcji bazuje na bezpłatnej konsultacji wstępnej, na której jesteśmy w stanie bliżej poznać charakterystykę firmy.

W przeciwieństwie do innych firm my podchodzimy do Klienta w sposób otwarty. Nie działamy na zasadzie wyuczonych systemów wycen – my tworzymy je indywidualnie, w zależności od specyfiki branży oraz wielu innych elementów.

Wycena akcji spółki i wycena wartości spółki - dla nas to nie problem

Wycena udziałów w spółce oraz sama wycena spółek to przede wszystkim rozmowa, która skupia się na potrzebach przedsiębiorcy oraz jego celach. Określany zostaje również harmonogram przeprowadzanych prac.

Klienci, którzy nigdy wcześniej nie przeprowadzali wyceny działalności mają u nas pełne wsparcie w kontekście danych, które są wymagane do tego procesu.

Wycena wartości spółki bazuje również na projekcjach finansowych. W ten sposób jasno przedstawiamy rezultaty naszych prac. W przypadku nieścisłości jesteśmy otwarci na korekty, które pochodzą bezpośrednio od sugestii Klienta.

Wycena udziałów spółki z oo – czym się wyróżniamy?

Wycena udziałów spółki z oo jest przeprowadzana w sposób sprawny, jednak z dokładnością o każdy szczegół. Dodatkowo dla nas liczy się zadowolenie Klienta – jego sugestie są bardzo ważne, aby mógł ostatecznie zaakceptować naszą pracę.

Dodatkowo wstępna wycena majątku firmy oraz konsultacje odbywają się zupełnie za darmo – Klient ma wówczas czas, aby podjąć decyzję dotyczącą współpracy.

Przykładowa wycena wartości spółki jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej. Skontaktować się z nami można za pomocą formularza online lub bezpośrednio przez telefon. Nasi pracownicy służą pomocą oraz chętnie odpowiadają na wszystkie pytania Klientów. Warto nawiązać z nami współprace ze względu na nowoczesne podejście do problemu, jakim są wyceny przedsiębiorstw oraz różnorodnych spółek i akcji. Zapraszamy do kontaktu.